Ösztönzésmenedzsment és motivációs technikák vizsgálata az IdomSoft Zrt.-nél

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomadolgozatom ösztönzésmenedzsmenttel és motivációval foglalkozik. A kutatásom középpontjában az állt, hogy megtaláljam a választ a munkavállalók átértékelődött értékrendszerének okára, azaz miért vált számukra az elmúlt évtizedekben egyre fontosabbá, hogy egy cég mivel tudja ösztönözni, motiválni és nem utolsó sorban jutalmazni a dolgozóit. Egy állami informatikai cégnél, az IdomSoft Zrt-nél végeztem az empiriai kutatásomat, hogy feltárjam, ők milyen motiváló eszközöket használnak, továbbá vizsgáltam, hogy a munkavállalók mennyire vannak tisztában az általuk igénybe vehető ösztönzési eszközökkel. A kutatásom során a kérdőív módszerét alkalmaztam, illetve három vezető beosztásban dolgozó munkavállalóval interjút készítettem. A kutatásom főbb eredményeit tekintve az IdomSoft Zrt. munkavállalói jobbára tisztában vannak a munka világában alkalmazható motivációs eszközökkel, ráadásul a cég számos eszközt és lehetőséget biztosít az elméletben és a kérdőívben is felsorolt motivációs eszközök közül. Ugyanakkor elmondható, hogy a munkavállalók igényelnék ezen motivációs technikák variálását, egyes eszközökre, mint például az elismerésre, a tanulás, személyes fejlődés támogatására, piackövető fizetésre vagy éppen jobban definiált bónuszrendszerre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Az adatokból kiderül, hogy milyen a kitöltők motivációja, miként jutalmaznának, ha lehetőségük lenne rá vagy éppen mit szeretnének ösztönzésül kapni.

Leírás
Kulcsszavak
ösztönzésmenedzsment, motiváció
Forrás