Az igazgató szerepe a Bocskai István Általános Iskola helyi tantervének készítésében

Dátum
2013-05-21T07:24:16Z
Szerzők
Tóthné Almási, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az igazgató meghatározó szerepét mutatom be a helyi tanterv átdolgozásának folyamatában. Ennek kapcsán kitérek a tanterv fajtáira (helyi tanterv, Nat, kerettanterv), a jó vezető ismérveire, az igazgató iskolai szervezetben betöltött vezető szerepére. Esettanulmányom a csökmői Bocskai István Általános Iskola helyi tantervének felülvizsgálatát tartalmazza, különös figyelmet fordítva az iskolaigazgató szerepére.
Leírás
Kulcsszavak
helyi tanterv, vezető, keretanterv, csökmői Bocskai István Általános Iskola
Forrás