A Montessori pedagógia elvei, eszközrendszere, alkalmazási lehetőségei és hatása a hátrányos helyzetű gyermekek esetén

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozat témája a Montessori alternatív pedagógiai módszer, és hatása a hátrányos helyzetű gyermekekre. Maria Montessori életeútját, és figyelemreméltó munkásságát, és az általa kidolgozott reformpedagógiai módszert ismerteti. Részletesen bemutatja az álltala kidolgozott eszközrendszert. Vizsgálja, hogy milyen hatást vált ki a hátrányos helyzetű gyermekek körében . A kutatás két részből tevődik össze. Az egyik részeben, zárt kérdéseken keresztül próbálja kimutatni a a módszer hatékonyságát. Ehhez roma gyermekek szüleivel készűlt kérdőíves felmérés, akiknek gyermekei Montessori óvodába járnak. A másik felében pedig óvodapedagógusokkal készűlt interjúk szerepelnek, hogy mélyebben bele lehessen látni a Montessori módszer mindennapi gyakorlati alkalmazásába és hatékonyságát tekintve valós tapasztalatokat lehessen megismerni.

Leírás
Kulcsszavak
Montessori pedagógia, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése
Forrás