Der Einsatz der Medien im Fremdsprachenunterricht im 21. Jahrhundert am Beispiel des Deutschlektorats an der Warsaw School of Econocmics Médiahasználat a 21. századi idegennyelv-oktatásban a Varsói Gazdasági Főiskola Német Nyelvi Lektorátusának példája alapján

Dátum
Szerzők
Suszczyńska, Renata
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
Im Beitrag werden einige wichtige medienpädagogische und mediendidaktische Fragestellungen behandelt. Im ersten Teil werden die Definition der Medien und die Gliederung der Medienträger vorgenommen. Im zweiten Teil werden die Vor- und Nachteile des Medieneinsatzes im Fremdsprachenunterricht hervorgehoben und dabei einige praktische Beispiele zur Förderung der Präsentationskompetenz der Studierenden aufgeführt.
A tanulmány néhány fontos médiapedagógiai és didaktikai kérdéssel foglalkozik. Az első részben a médiumok meghatározására és a médiahordozók csoportosítására vállalkozom. A második részben a médiumok nyelvoktatásban történő alkalmazásának előnyeit és hátrányait emelem ki, és közben feltevéseimet néhány, a diákok prezentációs kompetenciájának fejlesztésére irányuló gyakorlati példával illusztrálom.
Kulcsszavak
alte und neue Medien, audiovisuelle Lehrmethode, Vor-und Nachteile der Medien im Fremdsprachenunterricht, régi és új médiumok, audiovizuális tanítási módszer, a médiumok előnyei és hátrányai a nyelvoktatásban
Forrás
Gyűjtemények