Hátránykompenzáló tanoda

Dátum
Szerzők
Dobi, Orsolya
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája a hátrányos helyzetű tanulók iskolai felzárkózását és tehetséggondozását segítő tanoda-típusú intézmények működésének vizsgálata, különös tekintettel a roma származású diákok hátránykompenzációját végző tanodákra. Célom annak elemzése, hogy milyen szakmai-módszertani keretek között működnek ezek az intézmények, melyek a legfőbb célkitűzéseik, hogyan ellensúlyozzák a magyar (köz)oktatási rendszer hiányosságait a hátrányos helyzetű fiatalok és a hátrányaik kompenzálását elősegítő programok. Működő tanodák példáján keresztül, az esettanulmányok tükrében kívántam rámutatni a tanoda programok főbb jellemzőire, tudnivalóira, működésükre.
Leírás
Kulcsszavak
hátrányos helyzet, hátránykompenzálás, felzárkóztatás, tanoda
Forrás