Napelemes rendszerek energiahozama és működési hatékonysága

Dátum
Szerzők
Török, Imre
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Magyarországi adottságokat tekintve elmondható, hogy kedvező lehetőségeink vannak, a környezeti energiák tekintetében - a vízenergiát és a szélenergiát kivéve - a napenergia hasznosításban nagy potenciál van. Az EPIA által készített felmérés eredményei alapján az EU-s átlag 20-szorosa a Magyar beépített kapacitásnak. Ha csak a szomszédos Romániát nézzük ott is 1.097 MW napelemes kapacitás volt beépítve már 2013-ban, ami harmincszorosa az akkori hazai kapacitásnak. A németországi példát is ki kell emelni, ahol 3.300 MW napelem van, ami közel százszorosa a hazai kapacitásnak. Ha az egy főre vetített beépített kapacitást vizsgáljuk, akkor Románia 55W/fő, majd Németország 41 W/fő és Magyarországon ez az arány 3,5 W/fő. A kutató munkám során vizsgáltam, hogy a napelemes rendszerek kapacitását célszerű-e növelni hazánkban, illetve van-e jelentősége a területi elosztásnak. A kutatás kiemelt része a már üzemelő napelemes rendszerek energiahozam vizsgálata, ahol környezeti para-méterek adatsoraira alapozva elemzem azok energiahasznosítását. Ennek érdekében a Tiszántúlon három településen Debrecenben, Hajdúnánáson és Hód-mezővásárhelyen gyűjtöttem napelemes és meteorológiai adatokat. Debrecenben nyolc különböző helyen üzemelő napelemes rendszer adatsorát gyűjtöttem össze 2013 és 2015 között. Ezeken kívül plusz egy kontroll debreceni, egy hajdúnánási rendszer 2015-ös adatait és egy hódmezővásárhelyi rendszer három éves adatsorát használom az elemzésekhez. A vizsgált három év mérési tapasztalataira támaszkodva összefüggést kerestem a napelem energiahozama és a globálsugárzás adatsora között. Valamint az ideális tájolástól való eltérés energiahasznosításra gyakorolt hatásait is elemeztem. Végül a már üzemelő rend-szerek diagnosztikai vizsgálataira tettem javaslatot.
In terms of capabilities, we can say that Hungary has favorable opportunities, environ-mental energies - except hydropower and wind power - solar energy has great potential. The results of the survey carried out by the EPIA the installed average capacity in EU is twenty times more than in Hungary. If we look at our neighbor Romania, there were 1,097 MW integrated solar capacity already in 2013 that is 30 times more than Hungarian do-mestic capacity. The German example should be also highlighted, with 3,300 MW of solar cells, which is nearly hundred times more than the Hungarian domestic capacity. If we analyze the installed capacity per capital the results are Romania 55W / person, Ger-many 41 W / person and Hungary only 3.5 W / person. In my research work one of the main aims to find out that the capacity of the solar systems in our country should be increased or not, and is there any importance of the geographical distribution. Main scope of my research is to inspect the yield of already operating solar systems, based on environmental parameters. For this, I collected solar and meteorological data in three locations, Debrecen, Haj-dúnánás and Hódmezővásárhely. I collected eight different operating PV system data at Debrecen between 2013 and 2015. Based on the experience of the three-year measurement I was looking for correlation be-tween the energy yield of solar radiation and global radiation. Also I analyzed the effects the deviation of ideal orientation to energy utilization. Finally, I suggested diagnostic tests to the already operating systems.
Leírás
Kulcsszavak
napelem, solar panel, energiahozam, hatékonyság, megújuló energia, modell, solar cell, energy yield, efficiency, renewable energy
Forrás