A matematika tantárgyszorongás és a matematikával kapcsolatos attitűd hatása a tanulmányi eredményekre - az érdemjegyek tükrében-

Dátum
Szerzők
Baracsi, József
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat a matematikai szorongás, valamint a matematikával kapcsolatos attitűdöket vizsgálja, annak tükrében, hogy ezen két pszichés tényező miként hat a diákok tanulmányi eredményére. A kutatásban általános iskolás diákok vettek részt. Elméleti háttérként a szorongás történetiségével, az iskolai szorongás formáival ismerkedhetünk meg. Továbbá kiemelt része a munkának a matematikai tárgyszorongás, illetve a matematikai attitűd. A vizsgálatban három hipotézis tesztelésre került sor, az eredmények pedig azt bizonyították, hogy nagy mértékben hat a szorongás a matematikai teljesítményre, és ez igaz az attitűdökre is.
Leírás
Kulcsszavak
Matematika, szorongás, tantárgyiszorongás, attitűd, teljesítmény
Forrás