A birtokviszonyok és a birtokrendezés alakulása Szeghalom térségében

Dátum
2011-11-03T10:52:21Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban bemutatom Szeghalom város birtokszerkezet változásait napjainkig, a jelentősebb reformok városra gyakorolt hatásait, valamint a kárpótlási, a részarány-kiadási folyamat lezárása után kialakult birtokviszonyokat. Szeghalmon a napjainkra kialakult birtokszerkezet rendkívül felaprózódott állapotot mutat. A kialakult birtoknagyság nem megfelelő alap a gazdaságos és jövedelmező mezőgazdasági termeléshez. A birtokrendezés végrehajtására Szeghalom határrészén az ott működő mezőgazdasági vállalkozások versenyképes és gazdaságos termelési és művelési feltételeinek kialakítása céljából tettem javaslatot. A vidék életképességének megtartása és javítása érdekében tehát elkerülhetetlen, hogy az elaprózódott birtokrészeket egyesítsék, és így magalapozzanak egy olyan gazdaságot, mely az éleződő belső, valamint az országok közötti versenyben is megállja a helyét. Az uniós csatlakozás tükrében kardinális kérdés a magyar mezőgazdaság termelékenységének javítása, korszerűsítésének elkezdése, hiszen csak egy kellően megerősödött belső termelés veheti fel a versenyt az Európai Uniós gazdaságokkal. A sikeres birtokrendezés eredményeként elsősorban nő a mezőgazdaság termelékenysége, nő a termelés biztonsága, ennek következtében nő az ágazat jövedelemtermelő képessége is. A növekvő jövedelmek eredménye végső soron a termelők nyereségeként jelentkezik, javítva azok életszínvonalát, melynek hatására a mezőgazdaság vonzó perspektívává válhat az erősen urbanizálódó Magyarországon

Leírás
Kulcsszavak
birtokviszony, birtokrendezés
Forrás