A birtokviszonyok és a birtokrendezés alakulása Szeghalom térségében

dc.contributor.advisorPosta, László
dc.contributor.authorKovácsné Kiss, Anikó
dc.contributor.departmentDE--ATC--Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karhu_HU
dc.date.accessioned2011-11-03T10:52:21Z
dc.date.available2011-11-03T10:52:21Z
dc.date.created2011
dc.date.issued2011-11-03T10:52:21Z
dc.description.abstractDolgozatomban bemutatom Szeghalom város birtokszerkezet változásait napjainkig, a jelentősebb reformok városra gyakorolt hatásait, valamint a kárpótlási, a részarány-kiadási folyamat lezárása után kialakult birtokviszonyokat. Szeghalmon a napjainkra kialakult birtokszerkezet rendkívül felaprózódott állapotot mutat. A kialakult birtoknagyság nem megfelelő alap a gazdaságos és jövedelmező mezőgazdasági termeléshez. A birtokrendezés végrehajtására Szeghalom határrészén az ott működő mezőgazdasági vállalkozások versenyképes és gazdaságos termelési és művelési feltételeinek kialakítása céljából tettem javaslatot. A vidék életképességének megtartása és javítása érdekében tehát elkerülhetetlen, hogy az elaprózódott birtokrészeket egyesítsék, és így magalapozzanak egy olyan gazdaságot, mely az éleződő belső, valamint az országok közötti versenyben is megállja a helyét. Az uniós csatlakozás tükrében kardinális kérdés a magyar mezőgazdaság termelékenységének javítása, korszerűsítésének elkezdése, hiszen csak egy kellően megerősödött belső termelés veheti fel a versenyt az Európai Uniós gazdaságokkal. A sikeres birtokrendezés eredményeként elsősorban nő a mezőgazdaság termelékenysége, nő a termelés biztonsága, ennek következtében nő az ágazat jövedelemtermelő képessége is. A növekvő jövedelmek eredménye végső soron a termelők nyereségeként jelentkezik, javítva azok életszínvonalát, melynek hatására a mezőgazdaság vonzó perspektívává válhat az erősen urbanizálódó Magyarországonhu_HU
dc.description.courseInformatikus és szakigazgatási agrármérnökhu_HU
dc.description.degreeBschu_HU
dc.format.extent75hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/117183
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectbirtokviszonyhu_HU
dc.subjectbirtokrendezéshu_HU
dc.subject.dspace.hu_HU
dc.titleA birtokviszonyok és a birtokrendezés alakulása Szeghalom térségébenhu_HU
Fájlok