A testkép és a tanulmányi eredményesség összefüggései

Dátum
Szerzők
Őzse, Máté
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom célja, hogy tanulmányozza a kapcsolatot a testkép és a tanulmányi eredményesség között a magyar 14-18 évesek korosztályában. A vizsgálathoz szükséges kutatómunkát kérdőíves felméréssel végeztük, amelyet 110 tanuló töltött ki. A vizsgálat során felmértük a kitöltők önértékelését, testükkel való kapcsolatát és táplálkozási szokásait, valamint az affektív és kognitív tanulási tényezőket. A beérkezett válaszokat a dolgozat fő kérdése mellett olyan további kutatási kérdések mentén dolgoztuk fel, amelyek segítettek megállapítani nemek szerint, hogy milyen önértékeléssel és testképpel rendelkeznek a kitöltők, milyenek a tanulással szembeni attitűdjeik, illetve, hogy van-e összefüggés kor és testkép között. Az eredményeknek köszönhetően sikerült kapcsolódási pontot azonosítani a testkép és az iskolai eredményesség között, továbbá olyan problémákra rámutatni, amelyeknek kezelése fontos feladata az iskoláknak.
Leírás
Kulcsszavak
testkép, tanulmányi eredményesség, önértékelés
Forrás