A pedagógus életpályamodell és hatása tagintézményünkre

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban az elmúlt években bevezetésre kerülő életpályamodellel foglalkozom. Elemzem, hogy a bevezetés óta milyen finomítások, változtatások történtek. Kérdőíves felmérés formájában vizsgálom, hogy tagintézményünkben milyen vélemény alakult ki a minősítési rendszerről és hogyan éli azt meg tantestületünk a mindennapi életben.

Leírás
Kulcsszavak
életpályamodell, minősítés, ellenőrzés, önértékelés, tanfelügyelet
Forrás