Konfliktuskezelés az iskolában

Dátum
Szerzők
Radácsiné Baráth, Angéla Edit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban elsőként a konfliktust, - mint fogalmat elemzem, majd egy hosszabb fejezetben azt vizsgálom, hogy a konfliktus hogyan jelenik meg az iskola falai között. Meghatározom a konfliktuspartnereket és helyzeteket, annak eredőit, főként gyakorlatias szempontok alapján. Önálló kutatásomban kettő esettanulmányt tárgyalok, bemutatva azt a módszertant, mellyel sikerült ezeket rendezni. Ismerem és alkalmazom a modern és alternatív konfliktuskezelési stratégiákat, és az eseteken keresztül bemutatom ezek alkalmazási módjait. A dolgozat legfőbb mondanivalója, hogy a pedagógusnak képesnek kell lennie arra, hogy az iskolában előforduló konfliktushelyzeteket kezelje és ezzel is életvezetési stratégiát tanítson, empatikus értékrendet közvetítsen.
Leírás
Kulcsszavak
konfliktus, konfliktuskezelés, közoktatás
Forrás