Motoros képességek fejlesztése óvodáskorban

Dátum
Szerzők
Seres, Erika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban az óvodáskorú gyermek fejlődésére jellemző legfontososabb tulajdonságokat írtam le, kiemelve a motoros fejlődést. Meghatároztam a motoros képességek jelentését és ezen képességek csoportját. Külön fejezetben foglalkoztam a koordinációs és kondicionális képességek leírásával és bemutatásával. Kihangsúlyoztam a motoros képességek és egyéb fejlődési területek közötti kapcsolatot. Bemutattam a mozgástanulás és mozgástanítás lehetséges módszereit óvodáskorú gyermekek esetében. Kutatásomban két óvodáskorú gyermekcsoport motoros fejlettségi szintjét mértem össze, különböző motoros próbák alkalmazásának a segítségével. A szakdolgozat végén kielemeztem az eredményeket és levontam a megfelelő következtetéseket.
Leírás
Kulcsszavak
Motoros képességek, Óvodáskor, Kondicionális képességek, Koordinációs képességek
Forrás