Diagnosztika az óvodai fejlesztésben

Dátum
Szerzők
Molnár, Petra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat célja, hogy megismerjük az óvodai diagnosztikus eszközök alkalmazásával kapcsolatos szakértői véleményeket, hozzáállásokat. Igyekszem feltárni, hogy az interjú szereplői mit tartanak fontosnak és kevésbé fontosnak a diagnosztizálás folyamatában. Fő szempontként jelenik meg annak megválaszolása, hogy mindez hozzájárul-e egy óvodai diagnosztikus protokoll egységes alkalmazásának megvalósításához. Válaszokat, megoldási lehetőségeket keresünk intézményi, egyéni és társadalmi szinten az előfeltevéseink kapcsán. Hipotéziseim a beszélgetések, valamint a hazai és nemzetközi szakirodalom alapján kerülnek megfogalmazásra: feltételezem, hogy az óvodában alkalmazott diagnosztikus mérésekre szükség van. Nem csak az egyéni fejlesztések irányát jelölik ki, hanem az általa sikeresen megvalósuló fejlesztő prevenció hatására kudarc nélküli iskolakezdés várható.
Leírás
Kulcsszavak
óvodai nevelés, diagnosztikai módszerek, prevenció
Forrás