Egy kreatív fordítás: Karinthy Micimackója

Dátum
Szerzők
Rózsa-Chromcsik, Márta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az angol és magyar nyelvű Micimackót vetem össze, különböző kérdésekre keresve ezzel a választ. Egyrészről választ keresek arra, hogy a Micimackó mennyiben tekinthető gyerekirodalmi alkotásnak. Ezzel szoros összefüggésben szeretnék választ kapni azon felvetésre, hogy a Karinthy-féle fordítás mennyiben erősíti a gyerekirodalmi jellegét. Illetve a fordítást bíráló vélemények miatt, szeretnék magam is állást foglalni abban, hogy szükséges-e a mű újrafordítása.
Leírás
Kulcsszavak
Micimackó, Fordításelmélet, Gyerekirodalom, Karinthy Frigyes, A. A. Milne, Újrafordítás
Forrás