Szemléltetési eszköztár fejlesztésének lehetőségei biológia tanárjelölt hallgatóknál

Dátum
Szerzők
Kalocsainé Abuczki, Erika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Ez a szakdolgozat a biológia tanárjelöltek szemléltetési kultúrájának vizsgálatát tűzte ki célul. Kérdőíves megkérdezés által próbáltam felmérni azt, hogy a tanárjelöltek eddigi tanítási gyakorlatuk tapasztalatai alapján, hogyan gondolnak a szemléltetés fontosságára, lehetőségeire. Milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a szakmódszertan e-területén? További célom volt információt gyűjteni arról, hogy a szemléltetés területén milyen problémák merülnek fel és azok megoldásában hogyan tudna a gyakorlatvezető mentortanár a tanárjelölt segítségére lenni fejlesztve a hallgatót. A kutatás eredményeképpen elmondható, hogy a hallgatók úgy látják, hogy a biológia tantárgy tanulási folyamatában az egyik legfontosabb tényező a megfelelő szemléltetés. Ehhez mérten felelőségteljesen viszonyulnak a szemléltetési lehetőségekhez, viszont vannak olyan területek, melyeknél igénylik a mentorok segítségét.
Leírás
Kulcsszavak
biológa
Forrás