Az állami adóhatóság végrehajtási eljárása

Dátum
Szerzők
Dorogi, Lilla Kincső
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az adóvégrehajtás az állam működésének nélkülözhetetlen eleme, még sem népszerű téma. A kutatás 2010-től napjainkig mutatja be a hazai adóvégrehajtás kialakulását, horizontális tagolódását és működését. Észrevételeket és javaslatokat rögzít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tevékenysége tükrében. A kutatási téma interdiszciplináris, feldolgozására a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések, a szakirodalom és bírói joggyakorlat elemzésével kerül sor. Jogtörténeti módszer segítségével elemzem a végrehajtás több lépcsős reformját, jogösszehasonlító módszer alkalmazásával határolom el az adóhatósági és a bírósági végrehajtást, teleologikus értelmezéssel világítom meg a szabályozás és a joggyakorlat anomáliáit. Az adóvégrehajtás igazodik a regnáló hatalom közigazgatási struktúrájához. A NAV végrehajtási tevékenysége tekintetében hatáskörbővülés, koncentráció jött létre, ami együtt járt a szabályok egységesítésével is. A bírósági végrehajtás során a fokozatosság alapelve jelentős adósvédelmi funkcióval bír, az adóhatósági végrehajtás során viszont a hatékonyság alapelve dominál. Az adóvégrehajtásban érvényesülő adósvédelmi intézkedések a hatósági érdekérvényesítés, a közpénzvédelmi funkció túlsúlyát csak részlegesen kompenzálják. Az adósvédelem egyik fontos eleme a jogorvoslathoz való jog. Ezért a pénzügyi, az adminisztratív és a helyszíni végrehajtási cselekmények, illetve az ingó- és ingatlanértékesítés esetén is vizsgáltam, hogy sérül-e a jogorvoslathoz való jog. A kutatás eredményeként, a jogszabályok és a joggyakorlat elemzése során, hiányosságot tártam fel a NAV működésében a feladatok delegálása, illetve az adó- és értékbizonyítványhoz kapcsolódó eljárásokban. A hiányosságok feloldására javaslatokkal is éltem. A végrehajtási eljárások részleteiben kerültek ismertetésre, saját vélemény megfogalmazása mellett. Végrehajtási cselekményenként bizonyításra került, hogy érvényesül a jogorvoslathoz való jog a NAV adóvégrehajtási eljárásaiban. Bár felfedezhetők a szabályozásban és a joggyakorlatban anomáliák, arra a következtetésre jutottam, hogy a vizsgált időszakban az állami adóhatóság végrehajtási jogkörének és tevékenységének szabályozása koherens, annak változásai számos pozitív hozadékkal bírnak a hatékony és eredményes adóvégrehajtás aspektusából.
Leírás
Kulcsszavak
adóhatósági végrehajtás, törvényszéki, bírósági végrehajtás, közpénzvédelem, adósvédelem, jogorvoslat, meghatározott cselekmények
Forrás