Az állami adóhatóság végrehajtási eljárása

dc.contributor.advisorCsűrös , Gabriella Klára
dc.contributor.authorDorogi, Lilla Kincső
dc.contributor.departmentDE--Állam- és Jogtudományi Kar
dc.date.accessioned2023-04-22T08:44:48Z
dc.date.available2023-04-22T08:44:48Z
dc.date.created2022-11-07
dc.description.abstractAz adóvégrehajtás az állam működésének nélkülözhetetlen eleme, még sem népszerű téma. A kutatás 2010-től napjainkig mutatja be a hazai adóvégrehajtás kialakulását, horizontális tagolódását és működését. Észrevételeket és javaslatokat rögzít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tevékenysége tükrében. A kutatási téma interdiszciplináris, feldolgozására a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések, a szakirodalom és bírói joggyakorlat elemzésével kerül sor. Jogtörténeti módszer segítségével elemzem a végrehajtás több lépcsős reformját, jogösszehasonlító módszer alkalmazásával határolom el az adóhatósági és a bírósági végrehajtást, teleologikus értelmezéssel világítom meg a szabályozás és a joggyakorlat anomáliáit. Az adóvégrehajtás igazodik a regnáló hatalom közigazgatási struktúrájához. A NAV végrehajtási tevékenysége tekintetében hatáskörbővülés, koncentráció jött létre, ami együtt járt a szabályok egységesítésével is. A bírósági végrehajtás során a fokozatosság alapelve jelentős adósvédelmi funkcióval bír, az adóhatósági végrehajtás során viszont a hatékonyság alapelve dominál. Az adóvégrehajtásban érvényesülő adósvédelmi intézkedések a hatósági érdekérvényesítés, a közpénzvédelmi funkció túlsúlyát csak részlegesen kompenzálják. Az adósvédelem egyik fontos eleme a jogorvoslathoz való jog. Ezért a pénzügyi, az adminisztratív és a helyszíni végrehajtási cselekmények, illetve az ingó- és ingatlanértékesítés esetén is vizsgáltam, hogy sérül-e a jogorvoslathoz való jog. A kutatás eredményeként, a jogszabályok és a joggyakorlat elemzése során, hiányosságot tártam fel a NAV működésében a feladatok delegálása, illetve az adó- és értékbizonyítványhoz kapcsolódó eljárásokban. A hiányosságok feloldására javaslatokkal is éltem. A végrehajtási eljárások részleteiben kerültek ismertetésre, saját vélemény megfogalmazása mellett. Végrehajtási cselekményenként bizonyításra került, hogy érvényesül a jogorvoslathoz való jog a NAV adóvégrehajtási eljárásaiban. Bár felfedezhetők a szabályozásban és a joggyakorlatban anomáliák, arra a következtetésre jutottam, hogy a vizsgált időszakban az állami adóhatóság végrehajtási jogkörének és tevékenységének szabályozása koherens, annak változásai számos pozitív hozadékkal bírnak a hatékony és eredményes adóvégrehajtás aspektusából.
dc.description.courseIgazságügyi igazgatási
dc.description.degreeBSc/BA
dc.format.extent57
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2437/350565
dc.language.isohu
dc.subjectadóhatósági végrehajtás
dc.subjecttörvényszéki
dc.subjectbírósági végrehajtás
dc.subjectközpénzvédelem
dc.subjectadósvédelem
dc.subjectjogorvoslat
dc.subjectmeghatározott cselekmények
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Jogtudomány::Pénzügyi jog
dc.titleAz állami adóhatóság végrehajtási eljárása
dc.title.subtitleNekünk csengettek?
dc.title.translatedThe enforcement procedure of the state tax authority ,,Did they ring for us?"
Fájlok