Az ösztönzési, motivàciós rendszer sajàtosságai és összefüggése a dolgozói elégedettséggel illetve a szervezeti teljesìtménnyel

Dátum
Szerzők
Tóth, Barbara
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatban a motivációs rendszer sajátosságait, valamint a dolgozói elégedettséget vizsgáltam a szervezeti teljesítménnyel összefüggésben. Az első részében került bemutatásra, hogy általánosságban miből is áll a dolgozók bérezése, mikre kell odafigyelni a kialakításánál és milyen anyagi juttatások léteznek, melyek hatékony alkalmazásával ösztönözni lehet a munkavállalókat és megfelelő motivációt lehet kialakítani.Továbbá arra kerestem a választ, hogy milyen problémák merülnek fel a dolgozók ösztönzése kapcsán a vizsgált populációban, valamint, hogy ezeknek a problémáknak megszüntetésére milyen megoldások léteznek egy multinacionális vállalatnál.Gyakorlati tapasztalataimat pedig több kutatási módszerrel is alátámasztottam.
Leírás
Kulcsszavak
ösztönzés, motiváció, teljesítmény
Forrás