Nők lakhatási válságban

Dátum
Szerzők
Hellenbarth, Virág Kornélia
Phillips, Ágnes Adél
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetemi Kiadó
Absztrakt
Leírás
This review takes a closer look at the Women and housing: Housing solutions responding to the special needs of women study written by Fanni Dés and Zsuzsanna Pósfai. The authors ask how the housing crisis in Hungary affects women and what solutions can mitigate these effects. In the review, we summarize this study and discuss additional research areas worth analyzing. We identify the three most important contributions of the study. First, the authors connect the housing crisis with the oppression of women and by doing so, they can address the housing crisis within its social and economic context. Second, due to their qualitative methodology, the authors throw light upon the human face of the housing crisis and the vulnerability of women in it. Finally, by providing a guide to institutions and local governments, the study helps mitigate the effects of the housing crisis on women.
Recenziónkban Dés Fanni és Pósfai Zsuzsanna Nők és lakhatás: A nők speciális szükségleteire válaszoló lakhatási megoldások című kiadványát vesszük górcső alá. A kiadvány arra a kérdésre keresi a választ, hogy a lakhatási válság Magyarországon milyen formában hat a nőkre és milyen intézkedések nyújthatnak megoldást. Összefoglaljuk a kiadvány legfontosabb mondanivalóit, illetve rávilágítunk arra, milyen további területeken lehet e munkát tovább vinni. A kiadvány három fő értéke véleményünk szerint az alábbiak. Egyrészt a lakhatás összekapcsolása a nőket érő elnyomással, ezáltal ugyanis a kezelendő lakhatási válságot annak társadalmi-gazdasági kontextusában tudják vizsgálni. Másrészt a kvalitatív módszertani megközelítésen keresztül a szerzők megismertetik a válság emberi oldalát, illetve a női kiszolgáltatottság formáit. Harmadrészt az intézmények, önkormányzatok számára nyújtott szakmai útmutatás segíti a lakhatási válság nőkre gyakorolt hatásainak orvoslását.
Kulcsszavak
lakhatási válság, intézményi ellátórendszer, szociális munka, nők elleni erőszak, housing crisis, social institutions, social work, gender-based violence
Forrás