Munkaerő toborzás és kiválasztás folyamatainak vizsgálata egy debreceni multinacionális vállalat példáján keresztül

Dátum
Szerzők
Madar, Julianna Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a vállalati munkaerő toborzás és kiválasztás folyamatainak vizsgálatával foglalkozom egy debreceni multinacionális szervezet példáján keresztül. A téma vizsgálatát azért tartom fontosnak, mert egy cég életében a megfelelő munkaerő toborzás és kiválasztás folyamata nagymértékben meghatározza a társaság hosszabb távú alkalmazkodó képességét és rugalmasságát illetve annak eredményességét. Gyakorlati munkám során a vállalat humán erőforrás biztosításának kérdéseivel foglalkozom. Leírom az emberi erőforrás menedzsment fogalmát, folyamatát, stratégiáját, majd a humán erőforrás menedzsment elemei közül két tényezőt fogok részletesebben tanulmányozni. Először a toborzást elemzem, mint a társaság emberi erőforrás biztosításának meghatározó formáját. Ezt követően a kiválasztáson lesz a hangsúly, ami a toborzási folyamat végső stádiuma, mely során a legalkalmasabbnak vélt egyének azonosítására kerül sor a jelentkezők köréből. E két alkotó elemet nem analizálhatjuk elkülönülten, hiszen elengedhetetlen szót ejteni az emberi erőforrás tervezésről, valamint a beillesztésről egy multinacionális vállalat példáján keresztül. Célkitűzésem megvalósításához készítettem egy esettanulmányt, kérdőíves felmérés során megkérdeztem az adott telephelyen dolgozó kiszolgáló személyzetet, illetve egy interjút a személyzeti vezetővel, hogy a témát illetően minél több hasznos információ birtokába juthassak.
Leírás
Kulcsszavak
toborzás, kiválasztás
Forrás