A teljesítményértékelés vizsgálata a HUNÉP Universal Zrt-nél

Dátum
2011-05-24T09:33:52Z
Szerzők
Nyikos, Erzsébet
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomadolgozat témája a teljesítményértékelés vizsgálata a HUNÉP Universal Zrt-nél. A kutatás során az esettanulmány, a kérdőív és a mélyinterjú módszereit alapul véve vontam le következtetéseket a teljesítményértékelés területére vonatkozóan. A dolgozat első része ismerteti a teljesítményértékelés humán erőforrás menedzsmenten belül elfoglalt helyét, bemutatja a teljesítményértékelés módszereit, folyamatát, sikeres működtetésének feltételeit valamint rámutat arra, hogy mi a tényleges különbség a teljesítményértékelés és a teljesítménymenedzsment között. A szakirodalmi feldolgozást követően az esettanulmány, a kérdőív és a mélyinterjú módszereivel vizsgáltam meg részletesen a teljesítményértékelés gyakorlatát a HUNÉP Universal Zrt.-nél.
Leírás
Kulcsszavak
humán erőforrás menedzsment, teljesítményértékelés
Forrás