Censorinus és műve, a De die natali

dc.contributor.advisorNémeth, György
dc.contributor.authorForisek, Péter
dc.contributor.departmentNyelvtudományok doktori iskolahu
dc.contributor.submitterdepDE--TEK--Bölcsészettudományi Kar--DE----Ókortörténeti--Tanszék--ELTE--Ókortörténeti Tanszék
dc.date.accessioned2009-03-09T12:18:32Z
dc.date.available2009-03-09T12:18:32Z
dc.date.created2004en
dc.date.defended2004-01-12
dc.date.issued2009-03-09T12:18:32Z
dc.description.abstractCENSORINUS műve a klasszikus antikvitás tudományos ismereteinek fontos gyűjteménye. Bár terjedelme miatt lényegesen kevesebb információt hordoz, mint más szerzők művei, mégis tartalmaz néhány igen értékes adalékot az ókori orvostudományhoz, preszókratikus filozófiához és az antik kronológiához. A De die natali azonban nem egyszerűen a korábbi műveket kivonatoló kompiláció, a számmisztika ugyanis kiemelkedő szerepet játszik CENSORINUSNÁL. Erre épült fel a mű sajátos koncepciója: szerzőnk olyan születésnapi köszöntőt írt, melyben a számmisztika segítségével felvázolta sajátos anthropológiai és kronológiai elképzeléseit. CAERALLIUS laudatió-jában CENSORINUS elárulja, hogy az ünnepelt éppen a negyvenkilencedik (vagyis 7 x 7) születésnapját üli. Természetes, hogy szerzőnk, aki igen járatos mind a korabeli orvostudományban, mind az asztrológiában kedveskedni akar tekintélyes patrónusának, így megállapítja, hogy az emberi életben a 7-es és a 9-es szám szorzataiból álló évek a kritikusak: azaz a negyvenkilencedik (7 x 7), a hatvanharmadik (7 x 9) és a nyolcvanegyedik (9 x 9) születésnapok. Minthogy CAERELLIUS átlépte a kritikus 49. évet (hiszen megünnepelte születésnapját), ezért most már hosszú öregséget ér meg, hiszen a 63. évig semmi sem veszélyezteti, ráadásul 63 éves korukban jóval kevesebben halnak meg, mint akár 49, akár 81 éves korukban. Ennek bizonyságára a szerző hosszasan sorolja azokat a híres embereket, akik túlléptek ezeken a kritikus életkorokon. Sajnos nem tudjuk, hogy CENSORINUS jóslata valóra vált-e, mivel Quintus CAERELLIUS életéről e laudatio adatain kívül semmit sem tudunk.CENSORINUS’ work is an important collection of the scientific knowledge of classical antiquity. Although owing to its length it carries considerably less information as compared to other authors’ works, yet it has some quite valuable additions to ancient medicine, Presocratic philosophy and ancient chronology. However, the De die natali is not a mere compilation compendiating former works, since numerology plays a particularly important role in CENSORINUS. This is what the characteristic conception of the work is built on: the author wrote such a birthday congratulation, in which he gave an outline of his peculiar anthropological and chronological views. At the laudatio of Q. CAERELLIUS CENSORINUS makes it perfectly clear that the celebrated person is just holding his 49th birthday-fest (i.e. seven times seven. It is quite natural that the author, who is well acquainted both with the medicine and astrology of the day, wishes to please his prestigious patron, thus conludes that in human life it is those years that are critical that consist of the multiplications of the numbers 7 and 9: i.e. the 49th (7 times 7), the 63th (7 times 9) and the 81st (9 times 9) birthdays. As CAERELLIUS completed the critical 49th year (for he celebrated his birthday), therefore now he is to live a old age, since until the 63th year of age nothing could endanger him, in addition, at the age of 63 much less people die than either at the age of 49, or 81. To prove this, the author makes a quite lengthy enumeration of those notable persons who passed over this critical age. Unfortunately, it is not known whether the prophecy of CENSORINUS was at all realized, since we have no knowledge of the life of Quintus CAERELLIUS apart from this citation.en
dc.description.contactpforisek@freemail.huhu
dc.description.correctorNE
dc.format.extent224 p.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/79618
dc.languagehunhu
dc.languageenhu
dc.language.isohuen
dc.subjectCensorinusen
dc.subject.disciplineNyelvtudományokhu
dc.subject.sciencefieldBölcsészettudományokhu
dc.titleCensorinus és műve, a De die natalien
dc.title.translatedCensorinus and his Work De die Natalien
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 3 (Összesen 3)
N/A
Név:
tz_eredeti894.pdf
Méret:
171.5 KB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
magyar nyelvű tézisfüzet
N/A
Név:
de_894.pdf
Méret:
939.26 KB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
disszertáció-szöveg
N/A
Név:
tz_en894.pdf
Méret:
156.37 KB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
angol nyelvű tézisfüzet