Gyógypedagógus kompetenciák és vizsgálatuk

Dátum
Szerzők
Müller, Angelika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat a gyógypedagógus kompetenciák vizsgálatával foglalkozik. Feltérképezi a témához kapcsolódó fogalmakat, definíciókat, értelmezéseket. Megvizsgálja a téma jogszabályi hátterét, gyakorlatát. Feltárja a társadalmi, intézményi és egyéni kompetenciaértelmezéseket, elvárásokat a gyógypedagógus társadalommal szemben. A gyógypedagógus kompetenciák vizsgálata során a dolgozat arra keresi a választ, hogy mely kompetenciák meglétét várják el elsősorban a gyógypedagógusoktól a XXI. században. Az elvárásokat több szinten vizsgáljuk: 1. Társadalmi szinten. (jogszabályok, oktatási irányelvek elemzésével) 2. Intézményi szinten (munkaköri leírásban megfogalmazott elvárások elemzésével) 3. Egyéni szinten (írásbeli megkérdezés alapján) A kutatási eredmények alapján a következő javaslatot tudjuk megfogalmazni gyógypedagógus képzés számára: nagyobb figyelmet kellene fordítani a gyógypedagógus képzés során az együttműködési formák, tartalmak, kompetenciák, a „kéttanítós” modell, a mentor szerep alkalmazásához szükséges kompetenciák fejlesztésének. Fontos lenne a kommunikációs készségek fejlesztése, amely segíthetné szülőkkel, kollégákkal való sikeres együttműködést.
Leírás
Kulcsszavak
gyógypedagógusok, kompetenciák
Forrás