A szervezeti kultúra, mint lehetséges versenyelőny vizsgálata a COOP Szolnok Kereskedelmi Zrt-nél

Dátum
2014-04-04T08:17:10Z
Szerzők
Darók, Angéla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomamunka fő témája a szervezeti kultúra. Az elméleti megalapozás során szó esik a szervezeti kultúra fogalmáról, kialakulásáról, jellemzőiről és megváltoztatási lehetőségeiről. Külön fejezet foglalkozik a kultúrakutatók munkásságával. A gyakorlati részben példákkal illusztrálva állítom fel az elemzett cég jéghegy modelljét, majd az elvégzett empirikus kutatás eredményeit ismertetem.
Leírás
Kulcsszavak
szervezeti kultúra, kultúrakutatók, jéghegy modell
Forrás