A pszichológiai tőke és a pedagógus kiégés összefüggéseinek vizsgálata

Dátum
Szerzők
Görömbei, Tímea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a pszichológiai tőke és a kiégés jelensége között feltárható összefüggéseket vizsgáltam általános és középiskolában tanító pedagógusok körében. A pszichológiai tőke összetevői az énhatékonyság, optimizmus, remény és reziliencia, melyek korábbi kutatások szerint fejleszthetők. Vizsgálatom fő célja az volt, hogy a pszichológiai tőke és a burnout összetevői közötti kapcsolatot bizonyítsam. Ezzel megalapozottá vált az az elképzelésem, hogy az énhatékonyság, reziliencia, optimizmus és remény fejlesztésével csökkenthető a kiégés szintje a pedagógusok körében. Ezen felül egy strukturált interjú segítségével vizsgáltam még a kor, nem, továbbképzés, sport, és lakhely vonatkozásában a kiégés és pszichológiai tőke alkotó elemeit.
Leírás
Kulcsszavak
pszichológiai tőke, kiégés, reziliencia, optimizmus, énhatékonyság, remény, burnout
Forrás