A gyógytestnevelés hatása a szociális és mentális hátrányokkal kűzdő gyermekek oktató- nevelő munkájában

Dátum
Szerzők
Frigyik, Erika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A tanulói összetétel jelentős megváltozásával, valamint a tanár-tanuló kapcsolati rendszer változásával napjainkban nagyobb feladat hárul a gyógytestnevelő tanárokra. A szakdolgozat e problémát vizsgálva, valamint a változások tükrében szükségessé vált tanári szerepváltozások szükségszerűségével foglalkozik. Tanulói elégedettségi kérdőív azon válaszra keres véleményt, mennyire van jelen a gyermekek egészségtudatossága, a gyógytestnevelés órák látogatásával motiváltak-e egészségi állapotuk javítására. Gyógytestnevelő tanárok véleményére a pedagógus szerep-változása, tekintetében, mennyiben hat ki az oktatási folyamatra a tanulói összetétel változása, tekintettel a növekvő létszámú hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban: HH; HHH) és a sajátos nevelési igényű (továbbiakban: SNI) tanulókra.
Leírás
Kulcsszavak
gyógytestnevelés, hátrányos helyzet, SNI
Forrás