Tanulási nehézségekkel és akadályokkal a felnőttképzésben – észak-magyarországi helyzetkép, 2017

Dátum
Szerzők
Megyesi, Erzsébet
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A tanulás immanens képességünk, mely mindennapi életünk szerves részét képezi. Folyamatát alapvetően külső és belső tényezők meghatározzák meg. A belső faktorok közé tartoznak a pszichikai jellemzők, a kognitív feltételek. Ezek ismerete és esetleges nem megfelelőségük felismerése alapvető kívánalom az oktatási folyamat valamennyi mozzanatában, a felnőttképzésben is, hiszen az oktató helyzetfelismerő képessége, adott körülményhez, státuszhoz való megfelelő viszonyulása döntően meghatározza a tanulási-tanítási folyamat eredményességét. A dolgozat áttekintést nyújt a magyarországi népesség egyes alapvető sajátosságairól és annak 2007-2016. közötti változásairól, továbbá a tanulási nehézségek, zavarok és akadályok általános ismereteiről, valamint a felnőttképzés 2017. évi főbb adatairól. Bemutatja néhány Észak-Magyarországon tevékenykedő intézmény és az azokban oktatók gyakorlati tapasztalatait, a speciális andragógiai célcsoportok esetében alkalmazott módszertani gyakorlatait.
Leírás
Kulcsszavak
STI, SNI, BTMN, felnőttképzés, Észak-Magyarország
Forrás