A ligeti zsálya (salvia nemorosa l.) Különleges botanikai változatainak (lusus formák) kertészeti célú felhasználása

Dátum
Szerzők
Kaprinyák, Tünde
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az időjárási anomáliák a dísznövénytermesztésben is egyre súlyosabb károkat okoznak. A köztéri kiültetésekben megjelenő dísznövényfajok és -fajták mellett szükséges a hazai, változékony klímát jól tűrő növényfajok bevonása is. A ligeti zsálya (Salvia nemorosa L.) nem csak egy, a mérsékelt égöv megfelelő ökológiai körülményei között élő vad növényfaj. Tények alapján kijelenthető az is, hogy a Salvia nemorosa a jövő egyik „ígéretes”, ma még „alulértékelt” növénye. A ligeti zsálya lusus formák felkutatása és begyűjtése 2009-ben indult, expedíció keretében. Az összesen tizenegy kutatási részterületre osztott doktori munkám során munkatársaimmal ezt a genetikai anyagot felhasználva kerestük a választ arra, hogy a Salvia nemorosa milyen jövőbeni értéket képvisel számos, eddig nem gondolt alkalmazási területeken, a kertészettől a bioiparokon át a takarmányipari vonatkozásokig. Morfológiai paraméterek alapján értékeltem a begyűjtött ligeti zsálya populációkat és belőlük díszkertészetileg értékes típusokat emeltem ki (levélszín, alsó és felső ajak színe, habitus, stb.). A szakított dugványról történő szaporítás módszere sikeresen használható a ligeti zsálya esetében. Ezzel a módszerrel évszaktól függetlenül rövid idő alatt, nagy mennyiségű homogén és erős palántákat lehet nevelni. A virágzási időszak megnyújtása céljából fitotechnikai beavatkozást végeztem tápoldatozással kombinálva. Igazoltam, hogy ezen kombinációval kettő helyett három virágzás is elérhető egy vegetációs időszakban. Meghatároztam a vizsgált változatok beltartalmi paramétereit is. A Salvia nemorosa változatok fitokémiai vizsgálata során kimutattam, hogy a legmagasabb illóolaj mennyiség a fehér színű ligeti zsályából volt kinyerhető. Elsőként határoztam meg a Salvia nemorosa fehérje-, és szárazanyag-tartalmát, valamint a ligeti zsálya mag bioaktív összetevőit. A kapott eredmények alapján a fajt takarmányozási célra perspektivikusnak ítélem. A Salvia nemorosa bioherbicidként való használatát különböző zöldség-, gyomnövény fajoknál vizsgálva bizonyítottam a taxon csírázásgátló hatását. A 2011-ben indult kutatási terv megvalósulása során született eredmények tükrében a ligeti zsálya perspektivikus növény lehet többcélú hasznosításra (kertészeti, takarmányozási, bioherbicid, gyógynövény, biomassza, stb.).
Weather anomalies are becoming more damage also on ornamental planting. Beside ornamental species and varieties of the public planting will be necessary using of the domestic well-changeable climate-tolerant plantspecies. On the basis of the facts it may state that the Salvia nemorosa is an „undervalued” plants at present, but it may be a „promising” plant in the future. The searching and collecting of forms of lusus of the wild sage were launched in 2009, as part of botanical expeditions. In my doctoral work I have used this new genetical sources based on eleven sub-areas of researches. We were looking for the answer that what kind of future value this species can represents, from the points of view of horticulture, through bioindustries to the fodder industry. I evaluated the collected woodland sage populations based on morphological parameters. I selected the valuable types having ornamental horticulture value (leaf color, upper and lower lip color, habit, etc.). We can grown with this method, in a short time, regardless of the season, large quantities of homogeneous and strong seedling. I proved, that the broken cutting method, which is a successfully usable method in case of woodland sage. With the aim of lengthening of the flowering period I was carried out phytotechnical intervention combined with fertigation. With this combination I proved that three flowering is possibility instead of two. I determined the nutritional parameters of the tested varieties. During the phytochemical examination of Salvia nemorosa variations I proved that the white color woodland sage contained the highest quantity of essential oil. I was the first, who examined the protein- and dry matter content, as well the bioactive components of the woodland sage seed. Based on the results the species may be suitable for perspective animal foraging. A Salvia nemorosa bioherbicidként való használatát különböző zöldség-, gyomnövény fajoknál vizsgálva bizonyítottam a taxon csírázásgátló hatását. Examining the bioherbicide effect of the Salvia nemorosa I proved the germination inhibitory effect of the different vegetable- and weed species. The research project started in 2011, according to the results the wild sage can be perspective plant to multipurpose utilized (gardening, feeding, bioherbicid, herbal, biomass, etc.).
Leírás
Kulcsszavak
klímaváltozás, climate change, ligeti zsálya, woodland sage
Forrás