Meggyből izolált antocianinok gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata Caco-2 gyulladásos bélhám modellen

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A meggy (Prunus cerasus) csonthéjas gyümölcs, gyulladáscsökkentő, antioxidáns, antiproliferatív tulajdonságaiért polifenol tartalma felelős, mely antocianinokat 25-30 %-ban tartalmaz. Az általunk vizsgált kivonat antocianinokban gazdag, speciális eljárással készült meggy pempő volt, melyet a Debreceni Egyetem Élelmiszertechnológiai Intézetében állítottak elő. A gyulladásos bélhám modellen végzett kísérleteket megelőzően a meggy kivonat citotoxicitását Caco-2 sejteken vizsgáltuk meg RTCA készülékkel. Különböző koncentrációjú antocianin kezelést alkalmazva (0,5 -500 µM) azt tapasztaltuk, hogy a legnagyobb koncentrációjú (500 µM) kezelés sem csökkenti számottevően a sejtek életképességét a pozitív kontrolhoz képest. A gyulladáscsökkentő hatás vizsgálatait a 0,5-50 µM antocianin koncentrációtartományban végeztük Caco-2 sejteken. A gyulladásos folyamatokat proinflammatorikus citokinekkel (IL-1β, TNF-α) indukáltuk Caco-2 sejteken, az antocianin kivonattal 24 órás előkezelést végeztünk. A kezelések gyulladásos folyamatokra kifejtett hatását az NF-κB aktiváció immunhisztokémiai vizsgálatával és az indukálódó IL-6, IL-8 koncentrációk áramlási citometriás mérésével igazoltuk. A barrier funkció változásait transzepiteliális ellenállás (TEER) mérésével, valamint a junctionális fehérjék immunhisztokémiai festésével vizsgáltuk. A Caco-2 sejtréteg proinflammatorikus citokinekkel történő kezelése megnövekedett transzepiteliális ellenállás (TEER) értékeket, az apikális kompartmentben megnövekedett IL-6, IL-8 koncentrációkat eredményezett, valamint a tight junction fehérjék átrendeződését tapasztaltuk. A gyulladás indukálása előtt antocianin előkezelést kapott minták esetén a TEER értékek változása a proinflammatorikus kezelést követő 24 óra múlva a kontroll csoport TEER változását közelítette meg. Az apikális kompartmentben az antocianinok koncentrációjának függvényében csökkent IL6 és IL8 koncentrációkat mértünk. A tight junction fehérjék mérsékelt átrendeződését tapasztaltuk a kombinált kezelést kapott minták esetén. Konklúzióként elmondható, hogy a meggyből izolált antocianinok bélhámsejtekre gyakorolt gyulladáscsökkentő hatását igazoltuk, melyet az NF-κB útvonal vizsgálatával is alátámasztottunk. A kutatás a AGR_PIAC_13-1-2013-0039 számú pályázat keretében készült.

Leírás
Kulcsszavak
Antocianin, Gyulladás, Caco-2
Forrás