A debreceni fiatalok mentális egészségére ható tényezők vizsgálata

Dátum
Szerzők
Kanyó, Krisztina Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban az egészséges életmód és a sport elterjedt fogalomként vannak jelen a köztudatban. Ahogy a fizikai egészség meglétéhez, úgy a mentális egészség megőrzéséhez, javításához is elengedhetetlen az emberek életében a fizikai aktivitás, a sport. Jelentős szerepe van a fizikai értelemben vett betegségek kialakulásának csökkentésében, s a mentális megbetegedések arányát is képes redukálni. Manapság, kiemelt tekintettel Magyarországon rengeteg mentális betegséggel küzdő fiatal él. Bizonyított tény, hogy a stressz, szorongás és az önbizalom, önértékelés alacsony szintje komoly lelki ártalmakhoz vezethet, melynek eredményeképp romlik a mentális egészségünk. A sport ezen rizikófaktorok jelenlétét csökkentheti. Kutatásom célcsoportja a debreceni fiatal felnőttek népességére terjed ki, azon belül a 17-30 éves korosztályt célozza meg. Vizsgálatom során a sport, a debreceni fiatal népesség mentális egészségére gyakorolt hatásait tanulmányozom. A kutatásom primer és szekunder kutatásból épül fel. A szekunder kutatás során célom az általam választott témával összefüggésbe hozható hazai és nemzetközi szakirodalmi művek elemzése, információk gyűjtése, kutatásommal egyidejű összegzése. A témával kapcsolatos hallgatói és más kutatók vizsgálatainak eredményeit összevetem a saját eredményeimmel. A kutatás során, primer eljárásként, kérdőíves felmérést választottam. A kérdőívemet 4 fő egységet tartalmazott, melyek demográfiai adatokra, sportolási szokásra, egészségügyi állapottal, közérzettel, hangulattal való elégedettségre, a sport és mentális egészség tényezőinek vizsgálatára fókuszált. A kérdőívet 331 fiatal töltötte ki. A kutatás során 4 hipotézist fogalmaztam meg, melyből 3 bebizonyosodott. Feltételezéseim, miszerint az általam megkérdezett sportoló egyének jobb stresszkezelő képességgel, egészségügyi állapottal, közérzettel és hangulattal rendelkeznek, mint a sporttevékenységet nem végző társaik, igaznak bizonyultak. A feltevésem, mely alapján a sportolói életmódot folytató populáció jelentős mértékben fontosabbnak tartja a sport stresszoldó hatását, mint a nem sportolók, nem bizonyosodott be.
Leírás
Kulcsszavak
mentális egészség, sport
Forrás