A Komplex Instrukciós Program elméleti egy gyakorlati vizsgálata

Dátum
Szerzők
Szoboszlai, Regina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Manapság Magyarországon a társadalmi egyenlőtlenség egyre nagyobb. A változások az iskolarendszert sem kímélték. Az iskolarendszer szelektívvé vált. Ezáltal megnőtt a számuk a heterogén tanulói összetételű osztályoknak. A tudásban és szocializáltságban eltérő diákok oktatás és nevelése rendkívüli kihívást jelent a magyar pedagógusok számára. A szakemberek egyetértenek abban, hogy azokat a tanulókat, akik hátrányból indulnak társaikkal szemben, feltudják zárkóztatni, az oktatás átgondolására, reformjára van szükség. Dolgozatunkban egy olyan módszer kerül bemutatásra, amely képes lehet erre a feladatra. Ez a Komplex Instrukciós Program (KIP). A módszer Amerikából indult, és 18 évvel ezelőtt eljutott hazánkba is. A KIP egy kooperatív csoportmunkán alapuló módszer, amely lehetővé teszi a pedagógusok számára a magas szintű csoportmunka szervezését, heterogén összetételű osztályokban. Jelen dolgozatban megvizsgáljuk a módszer elméleti és gyakorlati hátterét. A kutatásunk kvalitatív szakaszában olyan pedagógusokkal és diákokkal készítettünk strukturált és félig strukturált interjúkat, akik alkalmazzák a programot a saját intézményükben. Célunk megtudni, hogy az adott intézményben, a pedagógusok és a diákok milyen véleményt alkotnak a módszerről, valamint milyen eredményeket értek el a program segítségével.
Leírás
Kulcsszavak
KIP, hátrányos helyzet
Forrás