Az Újkerti Manófalva óvoda szervezeti kultúrájának megismerése, fejlesztési lehetőségeinek feltérképezése

Dátum
Szerzők
Pánya, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kutatás célja annak megismerése, hogy a választott intézményben milyennek látják belülről a szervezetet a mindennapokban az ott dolgozók. Az általunk végzett szervezeti klímateszt eredményének elemzésén keresztül szeretnénk bemutatni, hogy melyek azok a munkahelyi tényezőket, amik nagyban hozzájárulhatnak a munkavállalói elégedettlenséghez, az esetleges konfliktusokhoz. Ezek ugyanis negatívan befolyásolhatják az ott folyó munka minőségét. A kapott eredményeket összehasonlítjuk a 2002-ben végzett szervezeti klímavizsgálat eredményeivel. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy történt e pozitív irányú változás az akkor kapott eredményekhez képest a szervezet életében. Vannak e esetleg olyan problémakörök, melyek megítélése – az akkori szervezeti kultúra fejlesztés ellenére- nem változott az évek alatt. Mekkora a különbség a pedagógus és a nem pedagógus munkatársak között a szervezeti klíma megélésében, megítélésében.
Leírás
Kulcsszavak
szervezeti kultúra, óvodai nevelés, klímavizsgálat
Forrás