Sajátos nevelési igényű gyermekek inklúziója az Újkerti Manófalva Óvodában

Dátum
Szerzők
Török, Anikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A sajátos nevelési igényű gyermekek száma az utóbbi években, a legtöbb intézményben növekedett, jelenlétük az óvodai nevelésben állandósult. Ily módon, egyre jobban szélesedett azok köre, akiket érint. A témaválasztást is ez indokolta. Hiába a törvényi szabályozás, az együttneveléshez szükséges inkluzív szemlélet kialakulása és annak gyakorlata az óvodában, éveken át tartó folyamat eredménye. Ezért a kutatás elsődleges célja, hogy az inkluzív nevelés sikerességét esetleges nehézségeit egy konkrét óvoda pedagógusainak szemszögéből vizsgálja. A dolgozat első részében az inkluzió, az inkluzív nevelés értelmezése és törvényi háttere kerül bemutatásra. Részletezi az óvodában integráltan nevelhető gyermekek csoportját, a sajátos nevelési igény fogalmát és azok óvodai inklúzióját elősegítő lehetőségeket. A dolgozat második része betekintést nyújt az Újkerti Manófalva Óvoda pedagógusainak munkájáról, tapasztalatairól, az inkluzív nevelés megvalósulásáról. Választ keres arra, hogy az intézményben az óvodapedagógus meg tud-e felelni az együttnevelés követelményeinek, meg tud -e birkózni a mindennapok problémájával.
Leírás
Kulcsszavak
inklúzió, óvodai nevelés
Forrás