Classical and applied mathematics in secondary school Klasszikus és alkalmazott matematikai ismeretek a középiskolában

Dátum
Szerzők
Kézi, Csaba
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
In a secondary school I wrote a test with similar abilites student. In one class students had to solved applied mathematics exercises, in other class there were pure mathematics exercises. I anayzed the results.
Egy középiskola két különböző, de hasonló képességekkel rendelkező osztályban írattam egy-egy tesztet. Az egyik osztályban alkalmazott matematikai feladatokat, a másik osztályban tisztán matematikai szövegezésű feladatokat kellett megoldani a tanulóknak. Megvizsgáltam, hogy a két feladatsor átlagos pontszáma között volt-e szignifikáns eltérés.
Kulcsszavak
Forrás