Lemorzsolódás-mentes iskola

dc.contributor.advisorChrappán, Magdolna
dc.contributor.authorBíró, Gyula
dc.contributor.departmentDE--TEK--Bölcsészettudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2013-05-17T07:16:44Z
dc.date.available2013-05-17T07:16:44Z
dc.date.created2013-05-15
dc.date.issued2013-05-17T07:16:44Z
dc.description.abstractDolgozatomban a nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskola és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2006-2011. között kidolgozott és megvalósított Sárréti Kapocs integrációs pedagógiai innovációs programján keresztül kívántam bemutatni a „lemorzsolódás-mentes iskolát”. A hátrányos helyzet, a halmozottan hátrányos helyzet, a társadalmi peremhelyzet leszakadás elsősorban nem pedagógiai probléma, hanem társadalompolitikai, szociálpolitikai kérdés. A kirekesztés nélküli társadalmi attitűd kialakításának azonban megkerülhetetlen tényezője az oktatás-nevelés színtere: az óvoda és az iskola. A méltányos oktatás esélyegyenlőséget teremt, ellensúlyozza a gyermekek, tanulók szociális és ebből fakadó kulturális hátrányait. Azok az intézményi „jó gyakorlatok”, mint a dolgozatban bemutatott Sárréti Kapocs Program, közép- és hosszútávon az iskola világán túl az előítélet mentes, az inkluzív/befogadó, és szolidárisan érzékeny helyi társadalom célját is feladatának tekinti. Az intézményi innováció célja a gyermekközpontú intézményi kép, a korszerű és differenciált pedagógiai elvárásokat alkalmazó, esélyteremtő intézményi közeg megteremtése. A társadalmi integráció „kényes” folyamatát az integráció, szegregáció fogalmán keresztül mutatom be szakirodalmak nyomán, majd a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma gyermekek integrációs pedagógiai gyakorlatát, nevelésének, oktatásának motívumait, a multikulturális integráció célképzetét vázolva. Az Integrációs Pedagógiai Rendszerhez kapcsolódó intézményi vállalások bemutatásában láttatom annak az országos rendszerépítésnek a folyamatát, melynek keretében az intézmény fejlesztésétől, a tantermekben zajló módszertan reformjáig az intézmény és környezete, az intézményhasználók fogalmának „újradefiniálása” történik. Az intézmény pedagógiai munkáját az a hatvanas évektől kezdődő innovációs gyakorlat határozza meg, miszerint az etnikum a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére soha, semmilyen formájú elkülönítés nem volt. Dolgozatomban megkísérlem az innovációs gyakorlaton keresztül bemutatni, hogy az oktatási integráció minden egyes intézményhasználó számára egy hatékony intézmény komplex filozófiai alapját nyújtja. A megváltozott tanári személyiség, az új pedagógus képe, a kommunikációs stratégiák változása, a tanár-diák-szülőkkel kapcsolatos nyitottság szükségessége, és a folyamatos továbbképzés igénye egy magát analizálni tudó intézményfejlesztési folyamatot irányoz elő. Nagyrábé nagyközség komplex társadalompolitikai, oktatáspolitikai stratégiája, intézményfejlesztési irányvonala azt a megkülönböztetés és kirekesztés nélküli intézményt valósítja meg, ahol települési szinten kooperáció, intézményi szinten hatékony válaszadás fogalmazódik meg annak érdekében, hogy minden gyermek fejlettségi szintjének, hozott kulturális értékeinek tiszteletben tartása mellett, hátrányainak kompenzálásával, az egyéniség és egyedi adottságok tiszteletben tartásával megfelelő, egyénre szóló fejlesztésben, mentorálásban részesüljön.hu_HU
dc.description.correctorBK
dc.description.courseközoktatás vezetőihu_HU
dc.description.degreeszakirányú továbbképzéshu_HU
dc.format.extent86hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/168491
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectSárréti Kapocs integrációs pedagógiai programhu_HU
dc.subjectesélyegyenlőséghu_HU
dc.subjectinkluzivitáshu_HU
dc.subjectintézményi innovációhu_HU
dc.subjectintegrációhu_HU
dc.subjectszegregációhu_HU
dc.subjectmultikulturális integrációhu_HU
dc.subjectmódszertani reformhu_HU
dc.subjectmentoráláshu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Neveléstudomány::Művelődéstudományhu_HU
dc.titleLemorzsolódás-mentes iskolahu_HU
dc.title.subtitleEgy integrációs program innovációs elemeihu_HU
Fájlok