Szociális kompetenciák, az agresszió és a problémamegoldás szociometriai státusszal való kapcsolata általános iskolások körében

Dátum
2014-05-03T17:48:45Z
Szerzők
Sajtos, Viktória
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Műhelymunkámban az általános iskolás gyermekek szociális státuszát és ezzel kapcsolatos viselkedését vizsgáltam meg szociometriai felméréssel és különféle kérdőívekkel. Megnéztem az agresszív viselkedésre mutatkozó tendenciát, az érzelmi intelligenciát, a szorongást és a problémamegoldó viselkedéseket. Három szociometriai státuszt vizsgáltam kiemelten: az elutasított, a népszerű és a mellőzött gyermekek csoportját. A mintám 11-15 évig terjedő gyermekekből állt.
Leírás
Kulcsszavak
Szociometria, Szociális kompetenciák
Forrás