A szubjektív memóriapanaszok vizsgálata pszichiátriai betegek és egészségesek körében

dc.contributor.advisorAndrejkovics, Mónika
dc.contributor.advisordeptDebreceni Egyetem::Népegészségügyi Karhu_HU
dc.contributor.authorTerdik, Éva
dc.contributor.departmentDE--Népegészségügyi Karhu_HU
dc.contributor.opponentVirág, Diána
dc.contributor.opponentBalajthy-Hidegh, Bernadett
dc.contributor.opponentdeptDebreceni Egyetem::Népegészségügyi Karhu_HU
dc.date.accessioned2018-05-28T13:23:33Z
dc.date.available2018-05-28T13:23:33Z
dc.date.created2018
dc.description.abstractA dolgozatban bemutatott vizsgálatunk célja az volt, hogy feltérképezzük, milyen különbségek találhatóak a pszichiátriai betegek és a nem pszichiátriai betegek között az objektív memóriateljesítmény és a szubjektív memóriapanaszok szempontjából. Ezen felül, mivel tudomásunk szerint hazánkban még nem készült olyan kutatás, mely a szubjektív memóriapanaszokat helyezte volna vizsgálódásai fókuszába, arra is kerestük a választ, hogy milyen összefüggések tárhatóak fel a szubjektív memóriapanaszok és verbális és téri-vizuális memóriateljesítmény között, illetve a pszichés állapot olyan mutatóival, mint a depressziós és szorongásos tünetek, illetve az észlelt stressz szintje. Keresztmetszeti vizsgálatunkban 50 fő vett részt, 25 osztályos ellátásban részesülő pszichiátriai beteg, és 25 – életkorban, nemben és iskolai végzettségben hozzájuk illesztett – nem pszichiátriai beteg (átlagéletkor: 43,04 év, szórás: 12,75, terjedelem: 18-62 év). A mintát 36 nő és 14 férfi alkotta. A hipotézisek ellenőrzéséhez a következő teszteket és kérdőíveket vettük fel: RAVLT, TET, PRMQ, BDI, STAI, PSS4, MoCA és egy demográfiai kérdőív. Eredményeink szerint a szubjektív memóriapanaszok tekintetében nincs eltérés a pszichiátriai betegek és az egészségesek közt, azonban az előbb említett csoport objektív memóriateljesítménye több területen szignifikánsan alatta maradt az egészséges csoporténak. Továbbá azt tapasztaltuk, hogy a szubjektív memóriapanaszok nem járnak együtt az objektív memóriateljesítmény egyik mutatójával sem szignifikáns mértékben, azonban a pszichés állapot mutatóival (depresszió, szorongás, észlelt stressz) jelentős a kapcsolat.hu_HU
dc.description.correctorgj
dc.description.courseegészségpszichológiahu_HU
dc.description.courseactnappalihu_HU
dc.description.courselangmagyarhu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent65hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/252870
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectobjektív memóriateljesítményhu_HU
dc.subjectszubjektív memóriapanaszhu_HU
dc.subjectpszichés állapothu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Pszichológiahu_HU
dc.titleA szubjektív memóriapanaszok vizsgálata pszichiátriai betegek és egészségesek körébenhu_HU
Fájlok