Vallási terminológiák összehasonlító vizsgálata a Máté evangélium karjalai fordításaiban

Dátum
Szerzők
Nagy, Orsolya
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a karjalai nyelvjárásokon készült Máté evangéliumban megjelenő vallási terminológiákat elemzem. A vizsgálat során ezeket a kifejezéseket etimológia és szerkezeti elemzés alá vetem, ebbe a kutatásba a vienai-, olonyeci (livvi) és tveri-karjalai fordításokat vontam be. Az elemzések során azt próbálom bebizonyítani, hogy a három nyelvjárás közül a vienai a finn nyelvből átemelt kifejezéseket részesítette előnyben, míg a tveri szövegben az orosz jövevényszavak domináltak, illetve a livvi egy közvetítő szerepet játszik a fentebb említett változatok között. Továbbá a fordítás vallási kifejezéseinek szóalkotási módjait vizsgálom meg, amely azon állításon alapul, hogy már nem formai szempontok alapján próbálják a bibliai szöveget átadni, hanem elsősorban a hallgatóság/olvasóközönség számára próbálják könnyen érthetővé tenni.
Leírás
Kulcsszavak
karjalai nyelv, összehasonlító vizsgálat
Forrás