A boldogság és a szomorúság érzetéhez kapcsolódó metaforikus motiváltságú idiomatikus nyelvi kifejezések kontrasztív vizsgálata a finn és a magyar nyelvben

dc.contributor.advisorMaticsák, Sándor
dc.contributor.authorÚjvári, Eszter
dc.contributor.departmentDE--Bölcsészettudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2018-06-11T08:21:06Z
dc.date.available2018-06-11T08:21:06Z
dc.date.created2018
dc.description.abstractDolgozatomban olyan metaforikus motiváltságú idiómákat vizsgáltam meg a finn és a magyar nyelvben, amelyek a boldogság és a szomorúság érzését fejezik ki. Alapul a kognitív metaforaelmélet eredményeit, ezen belül is a fogalmi metaforaelméletet vettem, amely elsősorban George Lakoff és Mark Johnson nevéhez köthető. Az összehasonlítás során elsődlegesen arra kerestem a választ, hogy milyen univerzális és kultúrspecifikus jegyek tapasztalhatóak a két nyelv kifejezéseit összevetve. Ennek feltérképezésére megvizsgáltam, hogy milyen eltérések és egyezések vannak a finn és a magyar adatközlők köznyelvi metaforahasználatában, milyen fogalmi metaforák segítségével konceptualizálják a finn és a magyar adatközlők a vizsgált érzelmeket, valamint hogy milyen okai lehetnek az egyes eltéréseknek és egyezéseknek. Emellett figyelmet fordítottam a kifejezések szerkezeti elemzésére, a használt kifejezések lehetséges motivációira, valamint a szubkulturális eltérésekre is.hu_HU
dc.description.courseFinnugor szakhu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent56hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/254991
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectfinn nyelvhu_HU
dc.subjectfogalmi metaforahu_HU
dc.subjectidiómahu_HU
dc.subjectkognitív nyelvészethu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Nyelvtudományhu_HU
dc.titleA boldogság és a szomorúság érzetéhez kapcsolódó metaforikus motiváltságú idiomatikus nyelvi kifejezések kontrasztív vizsgálata a finn és a magyar nyelvbenhu_HU
Fájlok