Elektronikus banki szolgáltatások az OTP Bank Nyrt.-nél

Dátum
2012-10-26T09:49:21Z
Szerzők
Opre, Bernadett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájaként Magyarország legnagyobb bankjának, az OTP Banknak az elektronikus szolgáltatásait választottam, melyben az e-banking szakirodalmi ismertetése mellett az OTP Bank elektronikus szolgáltatásaira összpontosítottam. Az elektronikus szolgáltatások kialakulásával és fejlődésük bemutatásával kezdtem a dolgozatomat. Az első fejezetben kiemeltem néhány fontos befolyásoló tényezőt, melyek hatással voltak arra, hogy az alternatív értékesítés megváltozott az utóbbi évtizedben és egyre nagyobb szerepet kap az e-banking. A második fejezetben csoportosítottam a különböző elektronikus banki szolgáltatásokat, jellemeztem őket funkciójuk szerint és néhány releváns adattal felvázoltam jelenlegi helyzetüket a szektorban. A harmadik fejezetben az OTP Bank történetét és tevékenységét ismertettem, mintegy bevezetve az általa nyújtott szolgáltatásokról szóló fejezetet. A negyedik fejezetben kaptak helyet az OTP különböző elektronikus szolgáltatásai az igénybevevő eszközök szerint csoportosítva (telefon, internet, mobiltelefon). Dolgozatom eme részének felépítésében nagy gondot fordítottam arra, hogy az olvasó könnyen megértse a szolgáltatások egymásra épültségét. A szakirodalomban felsorolt szolgáltatások közül mindegyik megtalálható az OTP-nél, mind e mellett a Bank arra törekszik, hogy minél inkább kiszélesítse a szolgáltatásai körét. A banki szolgáltatások bemutatása után egy általam végzett kérdőíves felmérés keretében felmértem a közelemben lévő emberek viszonyát az elektronikus bankoláshoz. A felmérés eredményeként a bankkártya volt a legelterjedtebb elektronikus banki szolgáltatás, amit közvetlenül az Internetbank követett. A mobilbank és a Call Center igen csak lemaradt a két előbbi szolgáltatás mögött. Kutatásom során következtetéseket vontam le az adatokból, melyek segítségével a kialakult helyzetet elemeztem. A kutatás után nemzetközi viszonylatban felhívtam a figyelmet az elektronic banking bizonyos veszélyforrásaira és javaslatokat tettem a megoldásukra. Remélem, hogy sikerült egy átfogó képet adnom az OTP Bank elektronikus banki szolgáltatásairól és felkeltettem az Ön érdeklődését.
Leírás
Kulcsszavak
e-bank, e-banking, elektronikus banki szolgáltatás, elektronikus pénzügyi szolgáltatás, internetbank, mobilbank, OTP, bankkártya
Forrás