Are you still watching?

Dátum
Szerzők
Gulya, Nikoletta Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom a Netflix átalakulási folyamatát vizsgálom a 1997-es megalapításától az aktuális 2021-es helyzetéig. A streaming szolgáltató tevékenységfókuszát tekintve ez idő alatt három különböző műfaji besorolás alá volt sorolható. Ezek a techcég, médiavállalat és entertainment company kategóriák. Írásomban a műfajok definiálásának törekvése mellett a cég ezekben betöltött szerepét vizsgálom és fejlődési útját esettanulmányként használva igyekszem bebizonyítani hipotézisem, miszerint a vállalat egyik legfőbb erőssége az adaptálódás képességében rejlik. A dolgozat állomásain keresztül felvázolom az egyes fejlődési szakaszokban jelentkező gazdasági, piaci, kulturális, technológia és mediális problémákat illetve változásokat és a Netflix ezekre adott válaszreakcióját. A jelenben történő változások megértéséhez elengedhetetlen a vállalat múltjának beható ismerete. A videótékából streaming óriássá vált Netflix kalandos útvonalának bemutatása és példaértékű gyakorlatainak ismertetése tanulságos lehet médiatudományi, gazdasági és kulturális szempontból egyaránt.
Leírás
Kulcsszavak
Netflix, entertainment, media, mediacompany, médiavállalat, techcég
Forrás