BASIC TERMS IN MATHEMATICAL STATISTICS OF IMPACT STUDIES FOR DEVELOPMENTAL PROGRAMS

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
Pedagogues, kindergarten pedagogues, special needs teachers (also known as remedial teachers), and psychologists – just a few of those people who can create and use development programs. These programs are expected to be proven in their effects by using mathematical analysis. However, it doesn’t happen in every case – partly due to a shortage of definitions of mathematical statistics, methodology problems, and expensive software. This paper is a theoretical summary of the mathematical-statistical analysis of effectiveness studies of remedial courses designed for those who live with special needs.
Pedagógusok, óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, pszichológusok – egy csokorra való azon szakemberek köréből, akik képesség- és/vagy  személyiségfejlesztő programokat hozhatnak létre, valósíthatnak meg. E programokkal szemben elvárható azonban, hogy az általuk ígért fejlesztőhatást akár matematikai statisztikai elemzéssel is alá lehessen támasztani. Ez azonban nem mindig történik meg – ennek hátterében pedig részben a matematikai statisztikai fogalmi és módszertani hiányosságok, valamint a drága statisztikai szoftverek állnak. E tanulmány a különleges bánásmódot igénylők számára készült fejlesztőprogramok hatásvizsgálatának matematikai statisztikai elemzéséhez nyújt elméleti összefoglalót.
Kulcsszavak
development programmes, effectiveness studies, statitics, fejlesztőprogram, hatásvizsgálat, statisztika
Forrás