Az iskolai stresszcsökkentés lehetőségei egy mentortanár szemével

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A gyermekkori megküzdési mechanizmusok döntő szerepet játszanak a későbbi, akár a felnőtt évek testi-lelki egészségének, az illető stresszhez, konfliktusokhoz való hozzáállásához, annak kezeléséhez, stratégiaválasztáshoz,... Mivel az általános iskola közegében történik mindez, kiemelten fontos a gyerekek lelki egyensúlyának kialakítása céljából, hogy hatékony intézményes nevelésben részesüljenek a tekintetben, hogy meg tudjanak küzdeni az őket ért iskolai ártalmakkal, konfliktus-és stresszhelyzetekkel, szituációkkal. Dolgozatomban a a stresszkezelés általános iskolai feladataival kapcsolatos két kérdésre keresem a választ. Egyrészt a hat-tizennégy éves gyermekek számára milyen feszültségoldó, stresszkezelő, egyensúlyt visszaállító és fenntartó gyakorlatokat alkalmazhatnak a pedagógusok a tanítási-tanulási folyamatok során keletkezett stressztényezők következtében kialakult viselkedéses, érzelmi és fizikai tünetek kezelésére a tanórákon, tanórán kívüli tevékenységekben. Fontosnak tartom, hogy a normál képességű tanulók mellett a tehetséges, valamint a részképességzavarral, nehézséggel küzdő tanulók szükségleteit is figyelembe vegyük. Másrészt a gyakorló mentortanár saját intézményében hogyan tud szerepet vállalni a gyerekeket ért iskolai ártalmak, kedvezőtlen iskolai hatások pozitív és hatékony kezelése érdekében, ehhez milyen eszközök állnak rendelkezésre, illetve a mentortanár szerepkörébe hogyan fér bele az iskolai légkör és a stresszmentesebb iskolai kultúra facilitálása, a gyakornok ilyen irányú szocializációjának támogatása.

Leírás
Kulcsszavak
Stresszkezelés, iskolai ártalmak, gyakorló mentortanár, pályaszocializáció
Forrás