Generációs különbségek a munka világában, a home office és a konfliktuskezelés generációs megítélése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A 2019 végén kitört koronavírus járvány nagyon sok változást hozott az életünkbe, hatására a világon és hazánkban is megtöbbszöröződött az otthoni munkavégzésben foglalkoztatottak száma. Kutatásom két téma köré épült, ezek a home office és a konfliktuskezelés generációs különbségei. Szekunder kutatásom alkalmával tanulmányoztam a szakirodalmakat, és ezek segítségével meghatároztam a vizsgálni kívánt generációkat. Bemutattam legfontosabb jellemzőiket, munkához való hozzáállásukat. A generációs különbségek kapcsán foglalkoztam a generációmenedzsmenttel, amely alkalmazása megoldást jelent a vegyes korosztályból álló munkaerőket foglalkoztató szervezeteknek, a korosztályos különbségekből adódó nézeteltérések kezeléséhez. Részletesen bemutattam a konfliktusok kialakulását, okait és következményeit, kitértem a szervezeti szintű konfliktusokra és a munkahelyi mobbingra is. Bemutattam a Thomas-Kilmann konfliktuskezelési stratégiákat, amit a kérdőívem második blokkjában használtam is. Ismertettem az atipikus munkavégzést, és a távmunka jogi hátterét. Primer kutatásom fókuszában a home office-szal kapcsolatos előnyök, hátrányok és a hagyományos munkavégzéstől eltérő jellemzők megismerése, és az ezekből adódó ok-okozati összefüggéseknek a feltárása illetve a konfliktusok számának esetleges változása (home office versus irodai munkavégzés) szerepelt.

Leírás
Kulcsszavak
Generáció, home office, konfliktus, Thomas-Kilmann, otthoni munkavégzés
Forrás