Az együttműködés erősödése a munkatársak között

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az egyén jóléte szorosan összefügg a közösség jólétével. A munkatársak jól-léte és az ezzel összefüggő egészséges szervezeti kultúra, a jó csapatszellem közvetlenül befolyásolja a munkavégzés hatékonyságát és a munkahely megítélését. Végső soron a munkatársak szervezeti magatartása meghatározza a szakmai színvonalat, és fordítva, a csapat teljesítményét a szervezeti tagok megelégedettségével is mérhetjük. Mindezek tudatában a munkatársak közötti együttműködés erősítése, a jó csapatszellem kialakítása minden vezető feladata. A munkatársak között végzett felmérések segítenek megfelelően alakítani azokat a vezetői eszközöket, melyek közvetett illetve közvetlen módon a munkahely céljainak megfelelő irányba mozdítják el a szervezeti kultúrát és magatartást. Szakdolgozatomban bemutatom, hogy szakmai vezetőként milyen formában vizsgáltam a munkatársak közötti együttműködés viszonyrendszerét és annak változását.

Leírás
Kulcsszavak
munkahelyi mentálhigiéné
Forrás