A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési-oktatási folyamatban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom célja, hogy átfogó ismereteket szerezzek a pedagógus személyiségének jelentőségéről és hatásáról a nevelési oktatási folyamatban. A téma kifejtését szakirodalmi áttekintéssel kezdtem, majd kitértem a kompetencia területekre és a pedagógusoktól elvárt kompetenciákra. Ismertettem a pedagógus személyisége és az oktatás-nevelés kapcsolatát, feltártam a pedagógus személyiségfejlődését segítő iskolán beüli tényezőket. Bemutattam a pedagógus kapcsolatrendszerét, értékelését az életpályamodellt, a továbbtanulás, ismeretbővítés lehetőségeit, az intézményen belüli minőségmérést. A témával kapcsolatosan négy hipotézist fogalmaztam meg, melynek bizonyításához kutatási módszerként a kérdőíves módszert alkalmaztam a Mátészalkai Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusai és a szülők körében. A kutatás eredményeképpen elmondható, hogy a pedagógus személyisége a legmeghatározóbb az oktatási-nevelési folyamatban, melyet a kiértékelt és diagramban felállított eredmények is bizonyítottak.

Leírás
Kulcsszavak
pedagógus személyisége, pedagógus kompetenciák, Mátészalkai Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Forrás