Folytonos függvények egyenletes approximációja

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A két fejezetből álló szakdolgozat tárgya folytonos függvények egyenletes approximációja. A mű első fejezetében az approximációelmélet szempontjából releváns struktúrákra és függvényosztályokra vonatkozó előismereteket tekintünk át, továbbá ismertetjük a téma legalapvetőbb problémáját és bemutatunk néhány fontos eredményt azzal kapcsolatban. A második fejezet tárgyalja a folytonos függvények polinomokkal való interpolációjának, mint az egyenletes approximációnak egy módszerét. A következő részében részletesen ismertetésre kerül Weierstrass approximációs tétele s annak Stone-tól származó általánosítása. A fejezet folytonos függvények ún. általánosított polinomokkal való approximációjára vonatkozó alapvető eredmények bemutatásával zárul.

Leírás
Kulcsszavak
Stone-Weierstrass, Egyenletes approximáció, Csebisev-rendszer, Interpoláció, Legjobb közelítés
Forrás