Tudástranszfer a problémamegoldásban. Hétköznapi számítási feladatokról kémiai számítási feladatokra történő tudástranszfer összehasonlító vizsgálata képzettség, évfolyam és nem szerint a középiskolában

Dátum
2012-05-02T07:17:29Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban 356 különböző évfolyamú és különböző képzettségi szintű középiskolás tanuló transzferképességét vizsgáltam matematika és kémia feladatok megoldásán keresztül, valamint háttérkérdőív segítségével feltártam a külső tényezők és az eredmények közötti kapcsolatot.

Leírás
Kulcsszavak
tudástranszfer, matematika-kémia
Forrás