COMPARISON OF THE FAMILIARITY OF GRADE 4 ROMA AND NON-ROMA SCHOOL CHILDREN WITH SOME BIOLOGICAL TERMS IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
Most of the Roma settlements in Croatia are spatially segregated from the settlements of the majority population. Specific cultural elements constitute the ethnic border towards the local population, making it difficult and reducing the possibility of their integration into the majority population. One of the results of that segregation is the unfamiliarity of the Roma children with the language of the majority population. This unfamiliarity with the Croatian language is a big obstacle for the integration of the Roma children into Croatian society through school education. Starting from Grade 1 they follow the regular school curriculum. Two of the subjects that are taught from the very beginning of their primary school education are Natural Science and English as a foreign language. In this paper, the authors present the results (statistical analysis and discussion) of their research study. It compares the familiarity of Roma and Non-Roma Grade 4 children (age 10) with some biological terms in English as a foreign language. Based on the results of their research, the authors suggest modifications of the school curriculum for Roma children that would enable their better school achievement and subsequently their easier integration into Croatian society.
Horvátországban a legtöbb roma település szegregáltan helyezkedik el a többségi társadalom életterétől. Lokális szinten az etnikai határt néhány jellegzetes kulturális tényező képezi, ami megnehezíti a többségi társadalomba való integrálódás lehetőségét. A szegregáció egyik legfőbb következménye, hogy a roma gyerekek nem sajátítják el megfelelően a többségi társadalom nyelvét, ezáltal az iskolai oktatáson keresztül megvalósítható integráció komoly akadályba ütközik. A tanulók már általános iskola első osztályától tanulnak természetismeretet és angolt mint idegen nyelvet. Ebből kiindulva, jelen tanulmány arra vállalkozik (statisztikai elemzések és diskurzusok felhasználásával), hogy negyedik osztályos roma és nem roma tanulókat hasonlítson össze, abban a vonatkozásban, hogy milyen természetismerettel kapcsolatos kifejezéseket ismernek angol nyelven. A kutatási eredmények alapján a szerzők javaslatokat fogalmaznak meg a roma tanulók oktatásával kapcsolatban, abban bízva, hogy a tantervi változtatások következtében jobb tanulmányi eredményeket tudnak majd produkálni, s ezzel a horvát társadalomba való integrálódásuk is új irányt vesz.
Kulcsszavak
biological terms, English, Roma and non-roma school children, természetismeret, angol nyelv, roma és nem roma tanulók
Forrás